Proces 03.03 Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych (szczególnych kategorii)

W załączonych plikach prezentujemy instrukcję procedowania wniosku w systemie EZD, schemat blokowy oraz opis procesu 03.03 Wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych (szczególnych kategorii)