Proces 03.27 Wydanie zarządzenia / decyzji / pisma okólnego / komunikatu przez Rektora

W załączonych plikach prezentujemy schemat blokowy oraz opis procesu 03.27 Wydanie zarządzenia / decyzji / pisma okólnego / komunikatu przez Rektora