Proces 03.27 Wydanie zarządzenia / decyzji / pisma okólnego / komunikatu przez Rektora

W załączonych plikach prezentujemy instrukcję procedowania procesu 03.27 w systemie EZDschemat blokowy oraz opis procesu 03.27 Wydanie zarządzenia / decyzji / pisma okólnego / komunikatu przez Rektora