Uzyskanie uprawnień do pracy w systemie

Uprawnienia do pracy na systemie testowym i produkcyjnym EZD są nadawane zgodnie z zajmowanym stanowiskiem w strukturze organizacyjnej PW i zakresem pełnionych obowiązków. W celu nadania/zmiany tych uprawnień należy skontaktować się drogą mailową z zespołem ServiceDesk-u pod adresem 5999@pw.edu.pl