Proces 03.2 Rozpatrzenie wniosku o wydanie pełnomocnictwa/upoważnienia/oświadczenia

W załączonych plikach prezentujemy schemat blokowy oraz opis procesu 03.2 Rozpatrzenie wniosku o wydanie pełnomocnictwa/upoważnienia/oświadczenia.

System EZD jest narzędziem do jego realizacji w sposób cyfrowy. Przy pomocy systemu EZD możemy wykonać wszystkie rodzaje operacji, które w konsekwencji doprowadzą do otrzymania pełnomocnictwa w wymaganej formie wraz z wszystkimi wymaganymi akceptacjami i podpisami. Szybkie i efektywne przeprowadzenie procesu wymaga jego dogłębnej znajomości oraz nabycia kompetencji w obsłudze systemu EZD.