Zamówienia w toku

Odnowienie licencji edukacyjnych oprogramowania Adobe

Nr sprawy: CI.ZP.262.26.2024

Zamawiający informuje o postępowaniu prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Zaprasza do złożenia ofert poprzez wypełnienie zamieszczonych przez Zamawiającego formularzy. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Zaproszeniu do składania ofert pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/916772