Aktualności

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 28.10.2016

Wykład zatytułowany "Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Zastosowanie symulacji, jako narzędzia weryfikacyjnego" wygłoszą prof. dr hab. inż. Bożena Skołud oraz dr hab. inż. Damian Krenczyk z Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 8 listopada 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 13.10.2016

Wykład zatytułowany "Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu" wygłosi prof. dr hab. Marek Lisiński z Katedry Analiz Strategicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 25 października 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Krótka relacja ze spotkania Klubu Informatyka

Opublikowano: 06.10.2016

Logo PTI

W dniu 04.10.2016 r. w CZIITT PW odbyło się spotkanie Klubu Informatyka współorganizowane przez: Wydział Zarządzania PW, Centrum Informatyzacji PW, Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Sekcję Bezpieczeństwa Informacji PTI oraz Polski Oddział IEEE Computer Society. 

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Zarządzania oraz przyznanie nagród dla pracowników Centrum Informatyzacji PW

Opublikowano: 03.10.2016

W dniu 29 września 2016 roku, w Małej Auli Gmachu Głównego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Październikowe spotkanie Klubu Informatyka

Opublikowano: 05.09.2016

Logo Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W imieniu Oddziału Mazowieckiego PTI serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie Klubu Informatyka, które odbędzie się 4 października br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Październikowy Klub Informatyka współorganizuje Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW.

Kontynuacja seminariów CI i CSZ

Opublikowano: 08.06.2016

Przed nami kolejne seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji, będą kontynuować tę inicjatywę od dnia 11 października 2016 r. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładów o tej tematyce.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 25.05.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Model referencyjny foresightu gospodarczego" wygłosi prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko  z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 7 czerwca 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 12.05.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Chmura 2.0" wygłosi Jarosław Sokolnicki, Director Business Development at Microsoft. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 24 maja 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.04.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Komputerowe wspomaganie twórczości organizacji" wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 10 maja 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 06.04.2016

prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz

Wykład zatytułowany "Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data" wygłosi prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 22.03.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Od wymagań do Javy w mgnieniu oka. Modelowanie oprogramowania w praktyce" wygłosi dr hab. inż. Michał Śmiałek z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na drugi wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 09.03.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Wizualna analiza danych i modelowanie wizualne: wyzwania i paradygmaty przyszłości" wygłosi mgr Bartosz Borucki, kierownik Laboratorium Analizy Wizualnej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 22 marca 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Wdrożenie platformy ePUAP w Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 16.02.2016

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna (w uproszczeniu strona internetowa) służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony sposób. Przedstawiamy ją tutaj, bowiem w rozumieniu prawa Politechnika Warszawska jako podmiot publiczny w pewnych relacjach z interesariuszami (innymi urzędami, np. MNiSW, czy studentami) także jest urzędem i powinna obsługiwać skrzynkę podawczą opartą na ePUAP.

Inauguracyjny wykład V Seminarium

Opublikowano: 15.02.2016

Plakat z programem wykładów

W dniu 8 marca 2016 w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbędzie się inauguracyjny wykład V Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

V Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 13.01.2016

W dniu 12.01.2016 odbył się ostatni wykład Seminarium zimowego 2015/2016  pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". W związku z dużym zainteresowaniem prelekcjami, Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji, będą kontynuować tę inicjatywę od dnia 8 marca 2016 r. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładów o tej tematyce.

Zapraszamy na siódmy wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 16.12.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Modelowanie matematyczne - złożoność obliczeniowa, teoria a praktyka" wygłosi dr inż. Krzysztof Bryś - Prodziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 12 stycznia 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na szósty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 02.12.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Projekt badawczy - KET Poland (Key Enabling Technologies Poland)" wygłoszą dr inż. Katarzyna Rostek z Wydziału Zarządzania PW oraz dr Agnieszka Skala z Wydziału Transportu PW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 15 grudnia 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na piąty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 01.12.2015

Wykład zatytułowany "Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali: dane mikroobrazowe, symulacje, wizualizacja" wygłosi dr hab. inż. Anna Trykozko z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 1 grudnia 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Podziękowanie za współpracę przy wdrażaniu systemu SAP-FI

Opublikowano: 20.11.2015

W imieniu Komitetu Sterującego i Kierownictwa Projektu SAP-FI pragniemy wyrazić słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych we wdrożenie Systemu SAP-FI, w szerokorozumianym zakresie finansów, hurtowni danych oraz rozrachunków studenckich w pełni zintegrowanych z Systemem USOS. 

Nominacja do nagrody za strategię informatyzacji dla PW

Opublikowano: 06.11.2015

Politechnika Warszawska została nominowana w gronie 4 kandydatów do dorocznej nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami – LUMEN” w kategorii Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020”.

Zapraszamy na czwarty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 05.11.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Złamanie niedeterminizmu problemów NP-zupełnych – przyszłość modelowania matematycznego i obliczeń równoległych" wygłosi mgr inż. Marek Malinowski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 17 listopada 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.10.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego" wygłosi dr Karol Klimczak z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 3 listopada 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Drugi wykład IV Seminarium

Opublikowano: 13.10.2015

Plakat IV Seminarium

W dniu 20 października br. w godz: 16:15-17:30 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w sali 4.01 odbędzie się kolejny wykład w ramach Seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”, tym razem prelekcję pt. "Modelowanie procesów wytwarzania", wygłosi prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk z Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Nowy system pocztowy dla studentów Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 10.10.2015

Jednym z zadań Centrum Informatyzacji jest uporządkowanie informatycznej nomenklatury nazewniczej w strukturach Politechniki Warszawskiej. Prace nad tym zagadnieniem są zaawansowane i w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nowy system poczty elektronicznej dla studentów PW. Wszyscy rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 studenci otrzymają adresy poczty elektronicznej w formacie numeralbumu@pw.edu.pl, co jest naturalną konsekwencją wdrażania systemu pracy grupowej. Wszyscy pozostali studenci, również otrzymają nowe adresy w tym samym formacie, a ich dotychczasowe skrzynki pozostaną aktywne. Szczegółowe informacje można znaleźć:

Kontynuujemy seminaria CI oraz CSZ

Opublikowano: 07.10.2015

Zdjęcie z wykładu

W dniu 6. X. 2015 w nowo otwartym budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbył się inauguracyjny wykład IV Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.