Aktualności

NIDays 2014

Opublikowano: 15.10.2014

NIDays 2014

Największa, bezpłatna konferencja NI z wieloma ścieżkami tematycznymi dla inżynierów, naukowców oraz nauczycieli akademickich.

Wykład pt.: "Projektowanie infrastruktury fizycznej systemów informatycznych – zagadnienia podstawowe".

Opublikowano: 30.09.2014

Wydział Zarządzania zaprasza 16 października 2014 r. o godz. 9:15 (ul. Narbutta 85, sala NT312A) na wykład pt. "Projektowanie infrastruktury fizycznej systemów informatycznych – zagadnienia podstawowe". 

Inauguracja drugiego seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 18.09.2014

Plakat z programem seminarium

7 października dr hab. inż. Bartosz Sawicki wykładem pt. "Modelowanie problemów bioelektromagnetyzmu przy pomocy aktualnych narzędzi i technologii informatycznych" zainauguruje kolejne seminarium organizowane przez CI i CSZ. Serdecznie zapraszamy do udziału w całym cyklu wykładów.

Wysłużony System Ewista został zastąpiony modułem ELS w systemie CM USOS

Opublikowano: 10.09.2014

Pomimo okresu wakacyjnego i urlopowego w ramach wdrożenia systemu CM USOS na Politechnice Warszawskiej trwały intensywne prace. Związane one były głównie z zastąpieniem i wyłączeniem z produkcji systemu Ewista

Centrum Informatyzacji podejmuje akcję umieszczania w Wikipedii biogramów uznanych profesorów PW .

Opublikowano: 08.09.2014

Centrum Informatyzacji PW w ramach programu Odnowienia 100-lecia Tradycji Politechniki Warszawskiej podejmuje akcję umieszczenia w Wikipedii biogramów zasłużonych profesorów, których życie i działalność powinny być upamiętnione.

Uruchomienie systemu produkcyjnego SAP-FI

Opublikowano: 08.07.2014

Zgodnie z Decyzją nr 84 / 2014 JM Rektora z dnia 30 czerwca 2014 r.

http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2014/Decyzja-Rektora-nr-84-2014-z-dnia-30-06-2014

w dniu 1 lipca został produkcyjnie uruchomiony system SAP FI. 

Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju.

Opublikowano: 08.07.2014

Program koordynowany jest przez Fundacje IT Leader Club Polska w ramach realizacji celów związanych z inicjatywą “eKompetencje Przyszłości” i misją “Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych” - powołaną pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Uruchomienie CM USOS, zamknięcie systemu Ewista.

Opublikowano: 08.07.2014

Obecnie wkraczamy w kluczową fazę projektu wdrożenia Centralnego Modułu USOS i przygotowujemy się do zamknięcia dotychczasowego systemu ewidencji studentów - Ewista. 

Postępy prac w projekcie CM USOS

Opublikowano: 16.05.2014

W ramach projektu CM USOS prowadzone są prace związane z przygotowywaniem dokumentacji obecnej funkcjonalności CM USOS. Dokumentacja dotycząca wybranych funkcjonalności takich jak korzystanie z USOSWeb (dostęp przez www), APD (Archiwum Prac Dyplomowych), modułu sprawdzianów będzie wkrótce dostępna dla pracowników PW posiadających obecnie konto w USOSWeb. Dokumentacja zostanie udostępniona na dedykowanym do tego celu portalu, który obecnie jest uruchamiany przez zespół CI. 

Szkolenie w ramach projektu wdrażania systemu SAP-FI dla użytkowników kluczowych.

Opublikowano: 28.04.2014

Zaczynamy cykl szkoleń mających zapoznać użytkowników kluczowych z wdrażanym systemem SAP-FI w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie testów. Szkolenia odbywać się będą w dniach 28.04-30.04 oraz 05.05 -09.05 2014 r. 

Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrożenia CM USOS i skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI.

Opublikowano: 18.03.2014

W dniu 28 marca br., w Sali Senatu, Gmachu Głównego PW, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrożenia Centralnego Modułu USOS i równoległego, skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI. 

Wdrożenie CM USOS, postępy i zadania realizowane w ramach projektu

Opublikowano: 18.03.2014

Prace w ramach projektu CM USOS w ostatnim okresie koncentrowały się głównie na opisie wymagań funkcjonalnych, jakie system CM USOS powinien zapewniać w zakresie realizacji rozliczeń, naliczeń, prezentacji danych finansowych. Przy okazji opisu funkcjonalnego wspomnianych obszarów natrafiono na szereg problemów związanych z identyfikacją i odwzorowaniem procesów realizowanych obecnie na Uczelni. Problemy te stopniowo są wyjaśnianie i rozwiązywane na regularnych spotkaniach zespołów zadaniowych realizujących projekt.

Projekt SAP-FI wszedł w fazę praktycznego wdrażania

Opublikowano: 18.03.2014

Wdrożenie jest podzielone na dwa etapy III i IV. Etap III, który zakończy się zgodnie z harmonogramem w dniu 31.07.2013 przyniesie produktywne uruchomieniem następujących modułów;

  • FI-rachunkowość finansowa,
  • FI-AA- zarządzanie środkami trwałymi,
  • CO-kontroling,
  • MM- gospodarka materiałowa,
  • SD- sprzedaż i dystrybucja,
  • PS – zarządzanie projektami,
  • System rezerwacji sal.

Spotkanie inauguracyjne (kick–off meeting) projekt

Opublikowano: 07.02.2014

Zdjęcie uczestników spotkania inauguracyjnego projektu SAP-FI. Na zdjęciu między innymi pracownik Centrum Informatyzacji Gabriel Matus - kierownik projektu.

W dniu 4 lutego br., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne III Etapu wdrożenia systemu finansowego SAP-FI.

Przekształcenie jednostek obsługi informatycznej PW

Opublikowano: 01.10.2013

Zdjęcie Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16/2013 Rektora PW z dnia 27 maja 2013 r. oraz zarządzeniem nr 25/2013 Rektora PW z dnia 16 lipca 2013 r., trwa integracja jednostek i komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą informatyczną Politechniki, w tym dotychczasowego COI, w jednolite Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.