Aktualności

Ostatni wykład II seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.01.2015

Zapraszamy na wykład kończący cykl II seminarium CI i CSZ. Finałową prezentację na  temat "Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe" przedstawią panowie dr hab. inż. Jacek Starzyński - prof. PW i  dr inż. Robert Szmurło. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Centrum Informatyzacji w 2014 roku.

Opublikowano: 19.12.2014

Centrum zostało powołane w czerwcu 2013 roku i do końca ubiegłego roku było organizowane z połączenia dawnych komórek organizacyjnych COI i ZOIAC. Rok 2014 stał się pierwszym, który zapewnił normalne funkcjonowanie nowej jednostki.

Powstał nowy Wikiprojekt: Politechnika Warszawska. Biogramy zasłużonych profesorów PW zainteresowały społeczność Wikipedii.

Opublikowano: 15.12.2014

Centrum Informatyzacji PW w ramach programu Odnowienia 100-lecia Tradycji Politechniki Warszawskiej prowadzi od kilku miesięcy akcję umieszczenia w Wikipedii biogramów zasłużonych profesorów PW. Nasz pomysł zdobył zwolenników nie tylko związanych z Politechniką Warszawską, ale również wśród wolontariuszy tworzących polską społeczność Internetowej Encyklopedii Wikipedia. 

13 stycznia odbędzie się kolejny wykład w ramach II seminarium CI i CSZ.

Opublikowano: 15.12.2014

"Modelowanie wieloskalowe mikrodefektów w monokryształach germanu" to temat kolejnego z cyklu wykładów w ramach seminarium organizowanego przez CI i CSZ. Wygłosi go dr inż. Piotr Śpiewak. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania.

"Wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej" nagrodzone srebrnym medalem w Konkursie SAP Quality Awards 2014

Opublikowano: 14.12.2014

Logo SAP Quality Awards

Każdego roku firma SAP organizuje światowy konkurs „SAP Quality Awards”, którego celem jest wskazywanie wzorów najlepszych wdrożeń, także w sensie skutecznego zmagania się z naturalnymi dla takich przedsięwzięć przeciwnościami. Zwycięzcom przyznawane są prestiżowe Nagrody Jakości. Otrzymanie takiego wyróżnienia jest wyrazem uznania dla organizacji, które osiągnęły wysoki poziom w planowaniu i realizacji projektów wdrożeń informatycznych. Z uwagi na charakterystykę systemu SAP są to tylko duże organizacje i koncerny światowe.

Wykład Tomasza Kibila - dyrektora Działu Doradztwa Informatycznego Ernst&Young

Opublikowano: 13.11.2014

Tym razem, w ramach trwającego seminarium CI i CSZ, na Politechnice Warszawskiej gościł będzie dyrektor Działu Doradztwa Informatycznego Ernst&Young, pan Tomasz Kibil. Na jego wykład zatytułowany "Potrzeby modelowania na użytek doradztwa odnośnie do zarządzania automatyką przemysłową. Potencjał współpracy praktyki z nauką" zapraszamy we wtorek, 25 listopada.

Propozycja dla studentów. Praca dyplomowa w Centrum Informatyzacji PW.

Opublikowano: 20.10.2014

na trawie zbudowany okrąg z ludzkich rąk i stóp

Drodzy studenci,

proponujemy Wam możliwość napisania prac dyplomowych w Centrum informatyzacji PW. 

NIDays 2014

Opublikowano: 15.10.2014

NIDays 2014

Największa, bezpłatna konferencja NI z wieloma ścieżkami tematycznymi dla inżynierów, naukowców oraz nauczycieli akademickich.

Wykład pt.: "Projektowanie infrastruktury fizycznej systemów informatycznych – zagadnienia podstawowe".

Opublikowano: 30.09.2014

Wydział Zarządzania zaprasza 16 października 2014 r. o godz. 9:15 (ul. Narbutta 85, sala NT312A) na wykład pt. "Projektowanie infrastruktury fizycznej systemów informatycznych – zagadnienia podstawowe". 

Inauguracja drugiego seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 18.09.2014

Plakat z programem seminarium

7 października dr hab. inż. Bartosz Sawicki wykładem pt. "Modelowanie problemów bioelektromagnetyzmu przy pomocy aktualnych narzędzi i technologii informatycznych" zainauguruje kolejne seminarium organizowane przez CI i CSZ. Serdecznie zapraszamy do udziału w całym cyklu wykładów.

Wysłużony System Ewista został zastąpiony modułem ELS w systemie CM USOS

Opublikowano: 10.09.2014

Pomimo okresu wakacyjnego i urlopowego w ramach wdrożenia systemu CM USOS na Politechnice Warszawskiej trwały intensywne prace. Związane one były głównie z zastąpieniem i wyłączeniem z produkcji systemu Ewista

Centrum Informatyzacji podejmuje akcję umieszczania w Wikipedii biogramów uznanych profesorów PW .

Opublikowano: 08.09.2014

Centrum Informatyzacji PW w ramach programu Odnowienia 100-lecia Tradycji Politechniki Warszawskiej podejmuje akcję umieszczenia w Wikipedii biogramów zasłużonych profesorów, których życie i działalność powinny być upamiętnione.

Uruchomienie systemu produkcyjnego SAP-FI

Opublikowano: 08.07.2014

Zgodnie z Decyzją nr 84 / 2014 JM Rektora z dnia 30 czerwca 2014 r.

http://bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Decyzje-Rektora/2014/Decyzja-Rektora-nr-84-2014-z-dnia-30-06-2014

w dniu 1 lipca został produkcyjnie uruchomiony system SAP FI. 

Politechnika Warszawska została partnerem Programu ABC rozwoju.

Opublikowano: 08.07.2014

Program koordynowany jest przez Fundacje IT Leader Club Polska w ramach realizacji celów związanych z inicjatywą “eKompetencje Przyszłości” i misją “Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych” - powołaną pod patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Uruchomienie CM USOS, zamknięcie systemu Ewista.

Opublikowano: 08.07.2014

Obecnie wkraczamy w kluczową fazę projektu wdrożenia Centralnego Modułu USOS i przygotowujemy się do zamknięcia dotychczasowego systemu ewidencji studentów - Ewista. 

Postępy prac w projekcie CM USOS

Opublikowano: 16.05.2014

W ramach projektu CM USOS prowadzone są prace związane z przygotowywaniem dokumentacji obecnej funkcjonalności CM USOS. Dokumentacja dotycząca wybranych funkcjonalności takich jak korzystanie z USOSWeb (dostęp przez www), APD (Archiwum Prac Dyplomowych), modułu sprawdzianów będzie wkrótce dostępna dla pracowników PW posiadających obecnie konto w USOSWeb. Dokumentacja zostanie udostępniona na dedykowanym do tego celu portalu, który obecnie jest uruchamiany przez zespół CI. 

Szkolenie w ramach projektu wdrażania systemu SAP-FI dla użytkowników kluczowych.

Opublikowano: 28.04.2014

Zaczynamy cykl szkoleń mających zapoznać użytkowników kluczowych z wdrażanym systemem SAP-FI w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie testów. Szkolenia odbywać się będą w dniach 28.04-30.04 oraz 05.05 -09.05 2014 r. 

Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrożenia CM USOS i skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI.

Opublikowano: 18.03.2014

W dniu 28 marca br., w Sali Senatu, Gmachu Głównego PW, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrożenia Centralnego Modułu USOS i równoległego, skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI. 

Wdrożenie CM USOS, postępy i zadania realizowane w ramach projektu

Opublikowano: 18.03.2014

Prace w ramach projektu CM USOS w ostatnim okresie koncentrowały się głównie na opisie wymagań funkcjonalnych, jakie system CM USOS powinien zapewniać w zakresie realizacji rozliczeń, naliczeń, prezentacji danych finansowych. Przy okazji opisu funkcjonalnego wspomnianych obszarów natrafiono na szereg problemów związanych z identyfikacją i odwzorowaniem procesów realizowanych obecnie na Uczelni. Problemy te stopniowo są wyjaśnianie i rozwiązywane na regularnych spotkaniach zespołów zadaniowych realizujących projekt.

Projekt SAP-FI wszedł w fazę praktycznego wdrażania

Opublikowano: 18.03.2014

Wdrożenie jest podzielone na dwa etapy III i IV. Etap III, który zakończy się zgodnie z harmonogramem w dniu 31.07.2013 przyniesie produktywne uruchomieniem następujących modułów;

  • FI-rachunkowość finansowa,
  • FI-AA- zarządzanie środkami trwałymi,
  • CO-kontroling,
  • MM- gospodarka materiałowa,
  • SD- sprzedaż i dystrybucja,
  • PS – zarządzanie projektami,
  • System rezerwacji sal.

Spotkanie inauguracyjne (kick–off meeting) projekt

Opublikowano: 07.02.2014

Zdjęcie uczestników spotkania inauguracyjnego projektu SAP-FI. Na zdjęciu między innymi pracownik Centrum Informatyzacji Gabriel Matus - kierownik projektu.

W dniu 4 lutego br., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne III Etapu wdrożenia systemu finansowego SAP-FI.

Przekształcenie jednostek obsługi informatycznej PW

Opublikowano: 01.10.2013

Zdjęcie Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16/2013 Rektora PW z dnia 27 maja 2013 r. oraz zarządzeniem nr 25/2013 Rektora PW z dnia 16 lipca 2013 r., trwa integracja jednostek i komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą informatyczną Politechniki, w tym dotychczasowego COI, w jednolite Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.