Aktualności

Szkolenie w ramach projektu wdrażania systemu SAP-FI dla użytkowników kluczowych.

Opublikowano: 28.04.2014

Zaczynamy cykl szkoleń mających zapoznać użytkowników kluczowych z wdrażanym systemem SAP-FI w stopniu pozwalającym na przeprowadzenie testów. Szkolenia odbywać się będą w dniach 28.04-30.04 oraz 05.05 -09.05 2014 r. 

Spotkanie Informacyjne dotyczące wdrożenia CM USOS i skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI.

Opublikowano: 18.03.2014

W dniu 28 marca br., w Sali Senatu, Gmachu Głównego PW, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wdrożenia Centralnego Modułu USOS i równoległego, skojarzonego z nim wdrożenia Systemu SAP-FI. 

Wdrożenie CM USOS, postępy i zadania realizowane w ramach projektu

Opublikowano: 18.03.2014

Prace w ramach projektu CM USOS w ostatnim okresie koncentrowały się głównie na opisie wymagań funkcjonalnych, jakie system CM USOS powinien zapewniać w zakresie realizacji rozliczeń, naliczeń, prezentacji danych finansowych. Przy okazji opisu funkcjonalnego wspomnianych obszarów natrafiono na szereg problemów związanych z identyfikacją i odwzorowaniem procesów realizowanych obecnie na Uczelni. Problemy te stopniowo są wyjaśnianie i rozwiązywane na regularnych spotkaniach zespołów zadaniowych realizujących projekt.

Projekt SAP-FI wszedł w fazę praktycznego wdrażania

Opublikowano: 18.03.2014

Wdrożenie jest podzielone na dwa etapy III i IV. Etap III, który zakończy się zgodnie z harmonogramem w dniu 31.07.2013 przyniesie produktywne uruchomieniem następujących modułów;

  • FI-rachunkowość finansowa,
  • FI-AA- zarządzanie środkami trwałymi,
  • CO-kontroling,
  • MM- gospodarka materiałowa,
  • SD- sprzedaż i dystrybucja,
  • PS – zarządzanie projektami,
  • System rezerwacji sal.

Spotkanie inauguracyjne (kick–off meeting) projekt

Opublikowano: 07.02.2014

Zdjęcie uczestników spotkania inauguracyjnego projektu SAP-FI. Na zdjęciu między innymi pracownik Centrum Informatyzacji Gabriel Matus - kierownik projektu.

W dniu 4 lutego br., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej odbyło się uroczyste spotkanie inauguracyjne III Etapu wdrożenia systemu finansowego SAP-FI.

Przekształcenie jednostek obsługi informatycznej PW

Opublikowano: 01.10.2013

Zdjęcie Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 16/2013 Rektora PW z dnia 27 maja 2013 r. oraz zarządzeniem nr 25/2013 Rektora PW z dnia 16 lipca 2013 r., trwa integracja jednostek i komórek organizacyjnych zajmujących się obsługą informatyczną Politechniki, w tym dotychczasowego COI, w jednolite Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej.