Aktualności

Zapraszamy na czwarty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 05.11.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Złamanie niedeterminizmu problemów NP-zupełnych – przyszłość modelowania matematycznego i obliczeń równoległych" wygłosi mgr inż. Marek Malinowski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 17 listopada 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.10.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego" wygłosi dr Karol Klimczak z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 3 listopada 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Drugi wykład IV Seminarium

Opublikowano: 13.10.2015

Plakat IV Seminarium

W dniu 20 października br. w godz: 16:15-17:30 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w sali 4.01 odbędzie się kolejny wykład w ramach Seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”, tym razem prelekcję pt. "Modelowanie procesów wytwarzania", wygłosi prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk z Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Nowy system pocztowy dla studentów Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 10.10.2015

Jednym z zadań Centrum Informatyzacji jest uporządkowanie informatycznej nomenklatury nazewniczej w strukturach Politechniki Warszawskiej. Prace nad tym zagadnieniem są zaawansowane i w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nowy system poczty elektronicznej dla studentów PW. Wszyscy rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 studenci otrzymają adresy poczty elektronicznej w formacie numeralbumu@pw.edu.pl, co jest naturalną konsekwencją wdrażania systemu pracy grupowej. Wszyscy pozostali studenci, również otrzymają nowe adresy w tym samym formacie, a ich dotychczasowe skrzynki pozostaną aktywne. Szczegółowe informacje można znaleźć:

Kontynuujemy seminaria CI oraz CSZ

Opublikowano: 07.10.2015

Zdjęcie z wykładu

W dniu 6. X. 2015 w nowo otwartym budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbył się inauguracyjny wykład IV Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Seminarium CSZ/CI PW

Opublikowano: 05.10.2015

Plakat "Seminarium - wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego"

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminaria semestru zimowego z cyklu: Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego.

Temat wykładu: Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych: prototyp systemu archiwizacji dużych zbiorów danych.

06 października 16:15 - 17:30

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,

ul. Rektorska, 00-614 Warszawa, sala 4.01 (budynek obok Wydziału Inżynierii Lądowej PW, ul. Armii Ludowej 16).

Punkt konsultacyjny SAP FICA i USOS - listy stypendialne

Opublikowano: 22.09.2015

ręka z napisem help

Ustalone zostały nowe terminy wsparcia dla pracowników wydziałów przy sporządzaniu i realizacji list wypłat stypendiów (pierwsza lista z FPMSiD) w listopadzie 2015 r.

Chęć udziału u konsultacjach należy zgłaszać wysyłając maila na adres: e.kowalska@ca.pw.edu.pl. Zgłoszenia należy wysyłać do 10 listopada 2015 r. do godz. 16:00. 

Zatwierdzenie dokumentu "Strategia Informatyzacji PW do 2020"

Opublikowano: 23.07.2015

W związku z zatwierdzeniem przez Senat Politechniki Warszawskiej dokumentu "Strategia Informatyzacji PW do 2020" w zakresie długofalowej informatyzacji zmierzającej do centralizacji usług IT w Uczelni oraz zgodnym z ww. dokumentem i zatwierdzonym przez Radę Centrum Informatyzacji Programem Realizacji Informatyzacji Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015 / 2016

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich inicjatyw wdrażania rozwiązań informatycznych w celu ich zaopiniowania przez Centrum Informatyzacji.

Wdrożenie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Opublikowano: 23.07.2015

Logo Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Centrum Informatyzacji prowadzi prace wdrożeniowe dotyczące Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). System zostanie udostępniony wszystkim jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, po zakończeniu wdrożenia. System OSA będzie zintegrowany z Archiwum Prac Dyplomowych (USOS-APD).

Ostatni wykład wiosennego seminarium

Opublikowano: 14.05.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Zapraszamy na kończący wiosenne seminarium wykład pt. "Modele ilościowe i jakościowe w diagnostyce procesów przemysłowych". Wygłosi go prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny, dyrektor Instytutu Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki PW. Gorąco zachęcamy do wysłuchania prelekcji w dniu 26 maja 2015 r. g. 16:15-17:30, sala 213 w Gmachu Głównym PW.

Oprogramowanie ArcGIS w ramach licencji edukacyjnej Site - spotkanie z Esri Polska

Opublikowano: 06.05.2015

Logo Zespołu Edukacyjnego Esri

Zapraszamy na prezentację oprogramowania ArcGIS firmy Esri Polska. Spotkanie odbędzie się we wtorek 12 maja 2015 r. w godzinach 11:00-13:00 w Klubie Absolwenta w Gmachu Głównym PW.

Prosimy o zgłaszanie udziału pod adresem sekretariat.ci@pw.edu.pl

Wykład "Modelowanie wielkoskalowe w projektowaniu nowoczesnych materiałów inżynierskich"

Opublikowano: 01.05.2015

Kolejny wykład w ramach wiosennego seminarium CI i CSZ wygłosi dr inż. Tomasz Wejrzanowski z Wydziału Inżynierii Materiałowej. Podzieli się ze słuchaczami wynikami prac skupionych w obszarze projektowania właściwości metali o strukturze nanokrystalicznej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem metod wielkoskalowych obliczeń w tego typu projektach.

Wyłudzanie haseł za pomocą wiadomości e-mail

Opublikowano: 29.04.2015

UWAGA! W ostatnich dniach zaobserwowaliśmy próby wyłudzenia haseł do skrzynek pocztowych za pomocą fałszywych wiadomości e-mai, których nadawcą rzekomo jest Centrum Informatyczne PW. Informujemy, że jest to oszustwo i próba podszycia się pod naszą jednostkę. Centrum Informatyzacji nie rozsyła takich wiadomości i nigdy nie prosi o przesłanie hasła do skrzynki pocztowej. Wiadomości te są typowym przykładem phishingu

Kontynuacja wykładu prof. Jana Słyka

Opublikowano: 20.04.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Dla wszystkich, których w poprzednim cyklu szczególnie zainteresował ciekawy wykład prof. Jana Słyka, mamy dobrą wiadomość. We wtorek, 28 kwietnia, prof. Słyk w ramach wiosennego seminarium CI i CSZ wygłosi kontynuację swego wykładu "Przełom w modelowaniu form przestrzennych. Cyfrowa kreacja, symulacja, optymalizacja i ewaluacja w dziedzinie architektury". Zapraszamy serdecznie również osoby nie uczestniczące w części pierwszej.

Wiosenne seminarium - we wtorek kolejny wykład

Opublikowano: 09.04.2015

Plakat seminarium z listą wykładów

Dr inż. Stanisław Strzelczak z Wydziału Inżynierii Produkcji PW w ramach III seminarium wygłosi prelekcję zatytułowaną "Internet produkcyjno-logistyczny – budowa sieci semantycznej z zastosowaniem inżynierii ontologii i mereotopologii czasoprzestrzennej – podejście eScop". Zapraszamy we wtorek, 14 kwietnia o godzinie 16:15.

"Potencjał współpracy ICM z Politechniką Warszawską"

Opublikowano: 18.03.2015

Wszystkiego o nim będzie można się dowiedzieć już 31 marca na kolejnym wykładzie objętym wiosennym seminarium. Wykład pod powyższym tytułem wygłosi prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Seminarium wiosenne - kolejny wykład 17 marca

Opublikowano: 05.03.2015

Plakat zapowiadający seminarium z umieszcznym programem wykładów

"Platforma SAP HANA - nowy paradygmat modelowania inżynierskiego i biznesowego" to temat kolejnego wykładu w ramach wiosennego semiarium. Poprowadzi go pan dyr. Andrzej Frydecki, Customer Solution Manager SAP Polska Sp. z o.o. Gorąco zapraszamy do wysłuchania prelekcji 17 marca o godzinie 16:15 w sali 213 Gmachu Głównego PW.

Rusza III seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 23.02.2015

Plakat seminarium z zamieszczonym programem wykładów

We wtorek, 3 marca rozpoczynamy trzecie seminarium organizowane we współpracy z Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Inauguracją kolejnego cyklu będzie wykład dr inż. Wojciecha Wróbla z Wydziału Fizyki PW, zatytułowany "Modelowanie struktury krystalicznej i dynamiki jonów w przewodnikach jonów tlenu". Tym samym serdecznie zapraszamy do udziału w całej serii wykładów bieżącego seminarium.

Ostatni wykład II seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.01.2015

Zapraszamy na wykład kończący cykl II seminarium CI i CSZ. Finałową prezentację na  temat "Wielo-skalowe modelowanie oddziaływania pola elektromagnetycznego na tkanki żywe" przedstawią panowie dr hab. inż. Jacek Starzyński - prof. PW i  dr inż. Robert Szmurło. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Centrum Informatyzacji w 2014 roku.

Opublikowano: 19.12.2014

Centrum zostało powołane w czerwcu 2013 roku i do końca ubiegłego roku było organizowane z połączenia dawnych komórek organizacyjnych COI i ZOIAC. Rok 2014 stał się pierwszym, który zapewnił normalne funkcjonowanie nowej jednostki.

Powstał nowy Wikiprojekt: Politechnika Warszawska. Biogramy zasłużonych profesorów PW zainteresowały społeczność Wikipedii.

Opublikowano: 15.12.2014

Centrum Informatyzacji PW w ramach programu Odnowienia 100-lecia Tradycji Politechniki Warszawskiej prowadzi od kilku miesięcy akcję umieszczenia w Wikipedii biogramów zasłużonych profesorów PW. Nasz pomysł zdobył zwolenników nie tylko związanych z Politechniką Warszawską, ale również wśród wolontariuszy tworzących polską społeczność Internetowej Encyklopedii Wikipedia. 

13 stycznia odbędzie się kolejny wykład w ramach II seminarium CI i CSZ.

Opublikowano: 15.12.2014

"Modelowanie wieloskalowe mikrodefektów w monokryształach germanu" to temat kolejnego z cyklu wykładów w ramach seminarium organizowanego przez CI i CSZ. Wygłosi go dr inż. Piotr Śpiewak. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania.

"Wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej" nagrodzone srebrnym medalem w Konkursie SAP Quality Awards 2014

Opublikowano: 14.12.2014

Logo SAP Quality Awards

Każdego roku firma SAP organizuje światowy konkurs „SAP Quality Awards”, którego celem jest wskazywanie wzorów najlepszych wdrożeń, także w sensie skutecznego zmagania się z naturalnymi dla takich przedsięwzięć przeciwnościami. Zwycięzcom przyznawane są prestiżowe Nagrody Jakości. Otrzymanie takiego wyróżnienia jest wyrazem uznania dla organizacji, które osiągnęły wysoki poziom w planowaniu i realizacji projektów wdrożeń informatycznych. Z uwagi na charakterystykę systemu SAP są to tylko duże organizacje i koncerny światowe.

Wykład Tomasza Kibila - dyrektora Działu Doradztwa Informatycznego Ernst&Young

Opublikowano: 13.11.2014

Tym razem, w ramach trwającego seminarium CI i CSZ, na Politechnice Warszawskiej gościł będzie dyrektor Działu Doradztwa Informatycznego Ernst&Young, pan Tomasz Kibil. Na jego wykład zatytułowany "Potrzeby modelowania na użytek doradztwa odnośnie do zarządzania automatyką przemysłową. Potencjał współpracy praktyki z nauką" zapraszamy we wtorek, 25 listopada.

Propozycja dla studentów. Praca dyplomowa w Centrum Informatyzacji PW.

Opublikowano: 20.10.2014

na trawie zbudowany okrąg z ludzkich rąk i stóp

Drodzy studenci,

proponujemy Wam możliwość napisania prac dyplomowych w Centrum informatyzacji PW.