Aktualności

Październikowe spotkanie Klubu Informatyka

Opublikowano: 05.09.2016

Logo Polskiego Towarzystwa Informatycznego

W imieniu Oddziału Mazowieckiego PTI serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie Klubu Informatyka, które odbędzie się 4 października br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Październikowy Klub Informatyka współorganizuje Wydział Zarządzania PW oraz Centrum Informatyzacji PW.

Kontynuacja seminariów CI i CSZ

Opublikowano: 08.06.2016

Przed nami kolejne seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji, będą kontynuować tę inicjatywę od dnia 11 października 2016 r. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładów o tej tematyce.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 25.05.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Model referencyjny foresightu gospodarczego" wygłosi prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko  z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 7 czerwca 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 12.05.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Chmura 2.0" wygłosi Jarosław Sokolnicki, Director Business Development at Microsoft. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 24 maja 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.04.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Komputerowe wspomaganie twórczości organizacji" wygłosi prof. dr hab. inż. Jerzy Kisielnicki z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 10 maja 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 06.04.2016

prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz

Wykład zatytułowany "Ewolucja modeli biznesowych z wykorzystaniem Big Data" wygłosi prof. dr hab. inż. Witold Abramowicz z Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 19 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 22.03.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Od wymagań do Javy w mgnieniu oka. Modelowanie oprogramowania w praktyce" wygłosi dr hab. inż. Michał Śmiałek z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na drugi wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 09.03.2016

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Wizualna analiza danych i modelowanie wizualne: wyzwania i paradygmaty przyszłości" wygłosi mgr Bartosz Borucki, kierownik Laboratorium Analizy Wizualnej Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 22 marca 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Wdrożenie platformy ePUAP w Politechnice Warszawskiej

Opublikowano: 16.02.2016

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna (w uproszczeniu strona internetowa) służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony sposób. Przedstawiamy ją tutaj, bowiem w rozumieniu prawa Politechnika Warszawska jako podmiot publiczny w pewnych relacjach z interesariuszami (innymi urzędami, np. MNiSW, czy studentami) także jest urzędem i powinna obsługiwać skrzynkę podawczą opartą na ePUAP.

Inauguracyjny wykład V Seminarium

Opublikowano: 15.02.2016

Plakat z programem wykładów

W dniu 8 marca 2016 w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbędzie się inauguracyjny wykład V Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

V Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 13.01.2016

W dniu 12.01.2016 odbył się ostatni wykład Seminarium zimowego 2015/2016  pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego". W związku z dużym zainteresowaniem prelekcjami, Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji, będą kontynuować tę inicjatywę od dnia 8 marca 2016 r. Serdecznie zapraszamy na nowy cykl wykładów o tej tematyce.

Zapraszamy na siódmy wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 16.12.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Modelowanie matematyczne - złożoność obliczeniowa, teoria a praktyka" wygłosi dr inż. Krzysztof Bryś - Prodziekan Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 12 stycznia 2016 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na szósty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 02.12.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Projekt badawczy - KET Poland (Key Enabling Technologies Poland)" wygłoszą dr inż. Katarzyna Rostek z Wydziału Zarządzania PW oraz dr Agnieszka Skala z Wydziału Transportu PW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 15 grudnia 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na piąty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 01.12.2015

Wykład zatytułowany "Modelowanie przepływów w ośrodkach porowatych w mikroskali: dane mikroobrazowe, symulacje, wizualizacja" wygłosi dr hab. inż. Anna Trykozko z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 1 grudnia 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Podziękowanie za współpracę przy wdrażaniu systemu SAP-FI

Opublikowano: 20.11.2015

W imieniu Komitetu Sterującego i Kierownictwa Projektu SAP-FI pragniemy wyrazić słowa podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych we wdrożenie Systemu SAP-FI, w szerokorozumianym zakresie finansów, hurtowni danych oraz rozrachunków studenckich w pełni zintegrowanych z Systemem USOS. 

Nominacja do nagrody za strategię informatyzacji dla PW

Opublikowano: 06.11.2015

Politechnika Warszawska została nominowana w gronie 4 kandydatów do dorocznej nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami – LUMEN” w kategorii Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020”.

Zapraszamy na czwarty wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 05.11.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Złamanie niedeterminizmu problemów NP-zupełnych – przyszłość modelowania matematycznego i obliczeń równoległych" wygłosi mgr inż. Marek Malinowski z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 17 listopada 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Zapraszamy na kolejny wykład Seminarium CI i CSZ

Opublikowano: 21.10.2015

Plakat seminarium z programem wykładów

Wykład zatytułowany "Symulacja wyników finansowych i wartości spółki za pomocą modelu zysku rezydualnego" wygłosi dr Karol Klimczak z Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 3 listopada 2015 r. o godzinie 16:15 do budynku CZIiTT, sala 4.01.

Drugi wykład IV Seminarium

Opublikowano: 13.10.2015

Plakat IV Seminarium

W dniu 20 października br. w godz: 16:15-17:30 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW w sali 4.01 odbędzie się kolejny wykład w ramach Seminarium pt. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”, tym razem prelekcję pt. "Modelowanie procesów wytwarzania", wygłosi prof. dr hab. inż. Marcin Perzyk z Wydziału Inżynierii Produkcji PW.

Nowy system pocztowy dla studentów Politechniki Warszawskiej

Opublikowano: 10.10.2015

Jednym z zadań Centrum Informatyzacji jest uporządkowanie informatycznej nomenklatury nazewniczej w strukturach Politechniki Warszawskiej. Prace nad tym zagadnieniem są zaawansowane i w najbliższych dniach zostanie uruchomiony nowy system poczty elektronicznej dla studentów PW. Wszyscy rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 studenci otrzymają adresy poczty elektronicznej w formacie numeralbumu@pw.edu.pl, co jest naturalną konsekwencją wdrażania systemu pracy grupowej. Wszyscy pozostali studenci, również otrzymają nowe adresy w tym samym formacie, a ich dotychczasowe skrzynki pozostaną aktywne. Szczegółowe informacje można znaleźć:

Kontynuujemy seminaria CI oraz CSZ

Opublikowano: 07.10.2015

Zdjęcie z wykładu

W dniu 6. X. 2015 w nowo otwartym budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, przy ulicy Rektorskiej, odbył się inauguracyjny wykład IV Seminarium z cyklu Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego, które jest organizowane wspólnie przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Seminarium CSZ/CI PW

Opublikowano: 05.10.2015

Plakat "Seminarium - wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego"

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminaria semestru zimowego z cyklu: Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego.

Temat wykładu: Długoterminowe przechowywanie danych cyfrowych: prototyp systemu archiwizacji dużych zbiorów danych.

06 października 16:15 - 17:30

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,

ul. Rektorska, 00-614 Warszawa, sala 4.01 (budynek obok Wydziału Inżynierii Lądowej PW, ul. Armii Ludowej 16).

Punkt konsultacyjny SAP FICA i USOS - listy stypendialne

Opublikowano: 22.09.2015

ręka z napisem help

Ustalone zostały nowe terminy wsparcia dla pracowników wydziałów przy sporządzaniu i realizacji list wypłat stypendiów (pierwsza lista z FPMSiD) w listopadzie 2015 r.

Chęć udziału u konsultacjach należy zgłaszać wysyłając maila na adres: e.kowalska@ca.pw.edu.pl. Zgłoszenia należy wysyłać do 10 listopada 2015 r. do godz. 16:00. 

Zatwierdzenie dokumentu "Strategia Informatyzacji PW do 2020"

Opublikowano: 23.07.2015

W związku z zatwierdzeniem przez Senat Politechniki Warszawskiej dokumentu "Strategia Informatyzacji PW do 2020" w zakresie długofalowej informatyzacji zmierzającej do centralizacji usług IT w Uczelni oraz zgodnym z ww. dokumentem i zatwierdzonym przez Radę Centrum Informatyzacji Programem Realizacji Informatyzacji Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 2015 / 2016

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie wszelkich inicjatyw wdrażania rozwiązań informatycznych w celu ich zaopiniowania przez Centrum Informatyzacji.

Wdrożenie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Opublikowano: 23.07.2015

Logo Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Centrum Informatyzacji prowadzi prace wdrożeniowe dotyczące Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA). System zostanie udostępniony wszystkim jednostkom organizacyjnym Politechniki Warszawskiej, po zakończeniu wdrożenia. System OSA będzie zintegrowany z Archiwum Prac Dyplomowych (USOS-APD).