Dystrybucja oprogramowania

Centrum Informatyzacji PW zajmuje się dystrybucją oprogramowania inżynierskiego na potrzeby studentów i wykładowców.

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy.

Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW.

Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach.

System Antywirusowy

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej administruje oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security Suite dla pracowników Politechniki z licencją na okres 3 lat, w ilości ponad 2000 szt. dla kilku jednostek PW.