Podpis elektroniczny

Składanie wniosków o wydanie/przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych.

 

Cennik (netto) obowiązujący dla pracowników PW:

Opis na okres
12 m-cy
na okres
24 m-cy
nowy certyfikat kwalifikowany wraz z kartą kryptograficzną 165,00 zł 175,00 zł
odnowienie certyfikatu na nowej karcie 140,00 zł 155,00 zł
odnowienie certyfikatu na dotychczasowej karcie subskrybenta 85,00 zł 100,00 zł
czytnik kablowy (Duży) 30,00 zł
czytnik token (Mini) 35,00 zł

 

W celu przedłużenia terminów ważności/wystawienia nowych certyfikatów kwalifikowanych należy:

 1. Pobrać z niniejszej strony formularz wniosku i wypełnić pola zaznaczone kolorem czerwonym we wniosku (poniżej linki do pobrania wstępnie wypełnionych wniosków).
 2. Po uzyskaniu podpisu Kierownika Jednostki Organizacyjnej oraz Pełnomocnika Kwestora należy:
  1. Zeskanować wniosek do formatu PDF (o ile to możliwe w kolorze) i wysłać na adres poczty elektronicznej certyfikaty.ci@pw.edu.pl
  2. przesłać podpisane wnioski w wersji papierowej do Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do Działu Zamówień Publicznych CI pok. 318. 
 3. Wypełnić kupon na stronie internetowej usługodawcy (link otrzymają Państwo w mailu).

  Uwaga: w przypadku problemów proszę dzwonić bezpośrednio do Pani Krystyny Szewczyk, pracownika PWPW, na tel. kom. 502-192-508.

 4. Ustalić termin odbioru certyfikatów lub/i czytników po wypełnieniu przez Państwa kuponu dzwoniąc bezpośrednio do Pani Krystyny Szewczyk, pracownika PWPW, na tel. kom. 502-192-508.

  Odbiór następuje w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ul. Rodziny Hiszpańskich 6 w Warszawie.

Problemy należy zgłaszać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres 5999@pw.edu.pl podając w temacie „Podpis elektroniczny” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie http://5999.pw.edu.pl . Zgłoszeń można dokonywać również dzwoniąc pod wewnętrzny numer 5969, 5398, pod którym od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00, pracownicy Sekcji Usług Personalizacji przyjmują zgłoszenia.

Uwaga: nie dostarczenie dokumentów w formie papierowej do Centrum Informatyzacji, a także maila z danymi kogo dotyczy zamówienie podpisu elektronicznego, uniemożliwi przedłużenie terminu ważności/wystawienie nowych certyfikatów.

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku (czysty) 
Formularz wniosku (nowy certyfikat kwalifikowany + karta kryptograficzna + czytnik mini)
Formularz wniosku (odnowienie certyfikatu na dotychczasowej karcie)
Podręcznik dla Użytkownika Systemu Sigillum v.1.4 
Sterowniki i aplikacja do pobrania ze strony producenta