ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. Wszystkie te usługi są dostępne przez internet, więc możesz z nich korzystać, kiedy chcesz i gdzie chcesz. Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

Korzystanie z Platformy ePUAP w Politechnice Warszawskiej.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej PW to:/PW/SkrytkaESP

1. Założenie profilu zaufanego, opis procesu po kliknięciu w poniższy link:

https://obywatel.gov.pl/czym-jest-epuap

 

2. Złożenie wniosku do Centrum Informatyzacji, zgodnie z zarządzeniem Rektora:

z_8_2016_załącznik (pdf, 129,75 kB)

Centrum Informatyzacji po otrzymaniu wniosku wraz z pełnomocnictwem, tworzy subkonto dla jednostki organizacyjnej. Dostęp do tego subkonta, będą posiadały osoby wskazane we wnioskach, logując się na indywidualne identyfikatory (loginy) zarejestrowane na platformie ePUAP podczas tworzenia konta i profilu zaufanego.

Pełnomocnictwo wzór:

W polu Użytkownik / Jednostka Organizacyjna, wpisujemy Wydział lub Instytut na Wydziale, a dla Administracji Centralnej - Biuro lub Dział.

Kierownik jednostki organizacyjnej - kierownik jednostki wpisanej powyżej.

Dane zarejestrowanego merytorycznie administratora subkonta: to osoba, której dotyczy wniosek, która będzie używać ePUAP jako reprezentant Politechniki Warszawskiej.

Identyfikator konta, to login, jakim posługuje się powyższa osoba do logowania na platformie ePUAP. Prosimy bardzo dokładnie wypełniać to pole.

Osoba dedykowana do obsługi ePUAP, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo Rektora.

Formularz składamy w Sekretariacie Centrum Informatyzacji PW, pokój 319 w Gmachu Głównym.

3. Jeśli do pracy wymagany jest podpis elektroniczny (certyfikat kwalifikowany), należy postąpić wg instrukcji poniżej:

https://www.ci.pw.edu.pl/Uslugi/Podpis-elektroniczny

 

4. Wnioskodawca, otrzyma przez Platformę ePUAP zaproszenie do organizacji Politechnika Warszawska, które należy zaakceptować. Przy każdym następnym logowaniu do ePUAP będzie możliwość wyboru pracy jako osoba prywatna lub przedstawiciel Politechniki Warszawskiej.