EDUROAM

Miło nam poinformować, że Politechnika Warszawska oferuje dostęp do sieci Eduroam dla swoich studentów oraz pracowników.

W celu uzyskania danych logowania do sieci Eduroam, należy zalogować się do portalu USOSweb, dostępnego pod adresem http://usosweb.usos.pw.edu.pl a następnie przejść do zakładki „DLA WSZYSTKICH”, a następnie wybrać eduroam.

 

Zostanie wyświetlona strona, na której prezentowane są dane dotyczące logowania: login, data ważności konta oraz legitymacji; generowanie hasła do sieci odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „Generuj hasło”. Prosimy o zapoznanie się z uwagami i opisem zamieszczonym pod przyciskiem do generowania hasła.

Uwaga:

Wygenerowane hasło pokazywane jest tylko za pierwszym razem. W razie zapomnienia hasła należy wygenerować nowe hasło. Po wygenerowaniu nowego hasła należy odczekać 30-40 minut aby zaczęło ono działać.

 

 

Eduroam

We are pleased to inform you that the Warsaw University of Technology offers access to the Eduroam network for its students and employees.

In order to obtain the login details for the Eduroam network, you have to log in to the USOSweb portal, available at http://usosweb.usos.pw.edu.pl and then go to the "COMMON SECTION" tab, and then choose eduroam.

You will be shown login details: login, expiry date of the account and ID; generating a password to the network is done by clicking the "Generate password" button. Please read the notes and description provided under the button to generate a password.

 

 

Notice:

The generated password is shown only the first time. If you forget your password, you must generate a new password. When user generate new password, he must wait about 30-40 minutes until he can use EDUROAM Wi-Fi.