Internet dla konferencji i imprez

Na potrzeby konferencji organizowanych w Gmachu Głównym PW, CI udostępnia sieć bezprzewodową WIFI oraz w niektórych miejscach sieć przewodową.

Sieć bezprzewodowa

Sieć bezprzewodowa w standardzie 802.11 a/b/g/n o nazwie konferencja jest dostępna w dużej części Gmachu Głównego, w tym w Małej i Dużej Auli, Sali Senatu, Rektoracie, Bibliotece Głównej (sala katalogowa, czytelnia), holu wejściowym, w salach: 123, 134, 144, 146, 152, 154, 219, 231, 323A, 325 oraz otoczeniu tych miejsc (dostęp wymaga sprawdzenia).

Organizatorzy zainteresowani wykorzystaniem sieci bezprzewodowej podczas konferencji powinni nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem wysłać zgłoszenie (z adresu e-mail Politechniki Warszawskiej) do ServiceDesk na adres 5999@pw.edu.pl, w którym należy podać:

  • termin konferencji,
  • miejsca w Gmachu, w których oczekuje się dostępu, w celu weryfikacji możliwości realizacji usługi,
  • spodziewaną liczbę użytkowników,
  • osobę kontaktową (telefon, e-mail).

Zainteresowany otrzyma klucz dostępowy do sieci konferencja, ważny w okresie trwania konferencji. W przeddzień konferencji osoba upoważniona przez organizatorów powinna potwierdzić dostęp do sieci WIFI lub zgłosić problemy pod adres 5999@pw.edu.pl lub telefonicznie pod wewnętrzny numer 5999.

Sieć przewodowa

Sieć przewodowa Ethernet 10/100 Mbps dostępna jest w holu wejściowym do Gmachu, gniazdka umieszczone na filarach. W Małej Auli gniazda sieci znajdują się w rogach, na lewo od wejścia. W Dużej Auli dostępne jest jedno gniazdo umieszczone w okolicach wejścia do Klubu Absolwenta.

W przypadku potrzeby korzystania w Gmachu Głównym PW z sieci przewodowej, należy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem konferencji wysłać zgłoszenie do ServiceDesk na adres 5999@pw.edu.pl, w którym należy podać:

  • termin konferencji,
  • osobę kontaktową (telefon, e-mail).

Po dokonaniu z zainteresowanymi uzgodnień, zostaną przekazane dane dotyczące konfiguracji sieciowej stacji roboczych w okresie trwania konferencji. W przeddzień konferencji osoba upoważniona przez organizatorów powinna potwierdzić dostęp do sieci lub zgłosić problemy pod adres 5999@pw.edu.pl lub telefonicznie pod wewnętrzny numer 5999.