ABAQUS

Oprogramowanie przeznaczone do symulowania odpowiedzi struktur i ciał stałych na działanie różnych warunków zewnętrznych środowiska (obciążenie, temperatura, wstrząs, uderzenie itp.). Dotyczy złożonych problemów inżynierskich od analizy liniowej do zagadnień nieliniowych. Opiera się na metodzie elementu skończonego.

Informacja o Licencji:
ABAQUS dostępny jest w ramach licencji krajowej, dającej prawo do wykorzystywania oprogramowania do celów badawczych i naukowych z wyłączeniem kopiowania i dalszej odsprzedaży. Udostępniany jako licencja sieciowa na komputery w sieci PW. Licencja jest ważna do końca 2022 r.

Dodatkowe informacje:

Bazpłatny Abaqus dla studentów - oprogramowanie w ramach programu Abaqus Student Edition  (wymagane jest założenie konta)

Serwer licencji:
nazwa serwera: ida.coi.pw.edu.pl; porty: 2700, 2701

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

Więcej informacji:
https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/

Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.