ANSYS

ANSYS - Pakiet do obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji (statyka i dynamika), analizy i modelowania dynamiki przepływów oraz analizy zjawisk w polach elektromagnetycznych. Umożliwia rozwiązywanie problemów z aerodynamiki. Może być wykorzystywany do analizy wybuchu pyłów, turbulentnych procesów spalania itp. 

Umożliwia modelowanie i symulację w zakresie mechaniki konstrukcji, płynów i pokrewnych. Umożliwia obliczenia liniowe i nieliniowe oraz optymalizację ANSYS wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES) do obliczeń w zakresie:

 • statyki
 • dynamiki
 • pól temperatur
 • mechaniki płynów
 • pól elektromagnetycznych
 • elektrostatyki
 • dyfuzji
 • piezoelektryczności

Informacja o  licencji:

Do dyspozycji pracowników i studentów uczelni jest 50 licencji typu Research (licencje badawcze)
i 500 licencji typu Teaching (licencje dydaktyczne). Od wersji ANSYS 2021R1 na licencjach typu Teaching jest możliwe prowadzenie obliczeń bez ograniczeń co do ilości węzłów w siatce elementów skończonych

Skrócona lista możliwości oprogramowania ANSYS dostępnego na Politechnice Warszawskiej:

Mechanika

 • Wytrzymałość mechaniczna (statyka liniowa i nieliniowa)
 • Symulacja testów normowych (analizy modalne, harmoniczne, uderzenie, itp.)
 • Termika w stanie nieustalonym (nagrzewanie, pełzanie, transfer ciepła)
 • Procesy technologiczne (gięcie, tłoczenie)
 • Wytrzymałość zmęczeniowa
 • Wybuchy
 • Symulacja pracy mechanizmów (Rigid Body Dynamics)
 • I wiele innych

Przepływy

 • Symulacja i optymalizacja procesu mieszania
 • Transport ciepła
 • Optymalizacja kształtu i rozmieszczenia kierownic w kanałach spalin/wentylacyjnych
 • Symulacja chłodzenia układów energoelektronicznych
 • Aerodynamik zewnętrzna
 • Optymalizacja i analiza pracy instalacji HVAC
 • Symulacje przepływu wielofazowego
 • Spalanie z uwzględnieniem reakcji chemicznych
 • Symulacje oblodzenia
 • Analiza wtrysku paliwa

Elektromagnetyzm:

 • Symulacja i optymalizacja pracy silników elektrycznych
 • Optymalizacja generatorów z magnesami trwałymi
 • Analiza przepływu prądu i badanie wpływu efektu naskórkowości
 • Symulacja pracy urządzeń energoelektronicznych w sprzężeniu zwrotnym z symulacją przepływu w celu optymalizacji procesu chłodzenia
 • Uwzględnienie sterowania w symulacji pracy urządzeń elektrycznych
 • Analizy EMI/EMC
 • Projektowanie, symulacja i optymalizacja pracy anten
 • Symulacja efektów pasożytniczych w urządzeniach energoelektronicznych
 • Analiza sygnału
 • Symulacja pracy układów elektromechanicznych

Pakiet posiada dwukierunkowe interfejsy do wszystkich popularnych systemów CAD, jak i inżynierski system CAD: ANSYS SpaceClaim.

Linki do dodatkowych materiałów:

Serwer licecnji Ansys Teaching:

Nazwa serwera: license03.ci.pw.edu.pl

Port: 1075

Vendor port: 1074

W ramach sieci PW dostępne są licencje typu Teaching. Dostęp do pozostałych licencji można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk  

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk  podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

Kontakt:  Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.