Bentley

Pakiet oprogramowania typu CAD do tworzenia różnego rodzaju modeli, dokumentacji technicznej i wizualizacji fotorealistycznych we wszystkich dziedzinach inżynierii.

Oprogramowanie pozwala na precyzyjne przeglądanie, modelowanie, dokumentowanie i wizualizowanie bogatych w informacje projektów 2D i 3D wszelkich typów i o dowolnej skali w każdej dziedzinie i przy projektach infrastrukturalnych dowolnego typu.

Informacja o Licencji:
Oprogramowanie Bentley dostępne jest w ramach uczelnianej licencji Academic Campus Wide Subscription dającej prawo do używania oprogramowania do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Bieżąca licencja jest aktywna do 20 maja 2022 r.

W skład licencji wchodzi następujące oprogramowanie:

Bridge Analysis

Building Design

Civil Design

Construction

Electrical and Instrumentational Software 

Geotechnical Engineering

Hydraulics and Hydrology 

Mapping and Surveying 

Modeling and Visualization 

Offshore Structural Analysis 

Pipe Stress and Vessel Analysis 

Plant Design  

Project Delivery 

Reality Modeling 

Structural Analysis and Detailing

Administratorem licencji Bentley na Politechnice Warszawskiej jest p. Piotr Przerwa mail: Piotr.Przerwa@pw.edu.pl

Więcej informacji:
https://www.bentley.com/en/learn/for-students-and-educators/academic-programs

 
Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.