LabVIEW

LABoratory Virtual Instrument Engineering Workbench - środowisko programistyczne ułatwiające tworzenie oprogramowania dla potrzeb laboratoriów pomiarowych.

Informacja o Licencji:
LabView udostępniane jest w ramach licencji uczelnianej, która upoważnia do nielimitowanych instalacji na terenie PW w celach edukacyjnych.

Pliki do pobrania z zasobów National Instruments  dostępne są na stronie ni.com/downloads

Posiadamy bezterminową licencję na oprogramowanie Mulitsimna na nieograniczoną ilość instalacji (typu Campus, na całą Politechnikę Warszawską) wraz z subskrypcją do 30 czerwca 2022 r.

Oprogramowanie National Instruments Academic Site Licence Plus

 • Najpopularniejsze oprogramowanie National Instruments zebrane w jeden pakiet z nielimitowaną liczbą stanowisk
 • Możliwość instalacji na każdym komputerze należącym do uczelni oraz na prywatnych komputerach pracowników
 • Wersja studencka umożliwia instalację oprogramowania także na komputerach studentów
 • Licencja obejmuje zastosowania dydaktyczne oraz niekomercyjne projekty badawcze
 • Szkolenia online dostępne dla wszystkich pracowników i studentów na stronie ni.com/self-paced-training

W skład pakietu wchodzi następujące oprogramowanie:

LabVIEW Professional Development System

 • Prosty w użyciu graficzny język programowania
 • Możliwość kompilacji kodu do plików wykonywalnych exe.
 • Kompatybilność i integracja z szeroką gamą sprzętu pomiarowego
 • Możliwość korzystania z dynamicznie łączonymi bibliotekami DLL
 • Proste i szybkie tworzenie interfejsu użytkownika umożliwiającego wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym
 • Rozbudowana funkcjonalność dla przetwarzania i analizy sygnałów oraz operacji matematycznych
 • Integracja systemu kontroli wersji oraz pomiar złożoności kodu
 • Wieloplatformowość i urządzenia wbudowane
 • Wbudowane funkcje pomiarowe i analityczne

Wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8 (32-bit) oraz Windows Vista/7/8 (64-bit), w ograniczonym zakresie także Linux i MAC OS

LabWindows/CVI Full Development System

 • Rozbudowane środowisko programowania w języku C/C++
 • Pełna zgodność sprzętowa z urządzeniami IVI, VISA, DAQ, GPIB oraz komunikacją szeregową
 • Narzędzia do analizy i przetwarzania sygnałów
 • Uproszczona komunikacja między platformami z wykorzystaniem zmiennych sieciowych

Measurement Studio Enterprise

 • Obsługa Microsoft Visual Studio .NET 2010/2008/2005
 • Konfigurowalne kontrolki Windows Forms oraz Web Forms umożliwiające tworzenie interfejsu użytkownika dla aplikacji pomiarowych i testowych
 • Obsługa sprzętu do akwizycji danych
 • Automatyczna generacja kodu do akwizycji danych oraz kontroli przyrządów przy wykorzystaniu wbudowanych narzędzi
 • Zaawansowane biblioteki umożliwiające analizę oraz komunikację między odrębnymi platformami

LabVIEW SignalExpress

 • Szybkie tworzenie aplikacji pomiarowych i sterujących bez konieczności programowania
 • Obsługa ponad 400 samodzielnych bądź bazujących na komputerach PC przyrządów pomiarowych
 • Akwizycja i logowanie danych z ponad 250 urządzeń
 • Możliwość przeprowadzania prostych operacji przetwarzania sygnałów, analizy oraz We/Wy
 • Skalowalność aplikacji osiągalna poprzez automatyczną generację kodu LabVIEW
 • Tworzenie konfigurowalnych raportów oraz możliwość eksportu danych do programów LabVIEW, DIAdem oraz Microsoft Excel

Multisim i Ultiboard (tylko do zastosowań dydaktycznych)

 • NI Multisim – środowisko do symulacji i analizy elektronicznych układów analogowych i cyfrowych
 • Możliwość programowania układów PLD, tworzenia schematów drabinkowych i symulacji mikrokontrolerów
 • Integracja ze sprzętem pomiarowym pozwala na porównanie symulacji z rzeczywistym pomiarem
 • NI Ultiboard – środowisko do projektowania płytek PCB, pozwalające na dwustronną synchronizację projektu z programem NI Multisim.

Poza wyżej wymienionym oprogramowaniem, w pakiecie znajdują się:

Dodatki do oprogramowania LabVIEW oraz LabWindows/CVI:

- LabVIEW Control Design and Simulation Module
- LabVIEW MathScript RT Module
- LabVIEW System Identification Toolkit
- LabVIEW Digital Filter Design Toolkit
- LabVIEW Modulation Toolkit
- NI Vision Development Module
- NI Vision Builder for Automated Inspection
- LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT Module
- LabVIEW Desktop Execution Trace Toolkit
- LabVIEW Report Generation for Microsoft Office Toolkit
- LabVIEW VI Analyzer Toolkit
- LabVIEW DataFinder Toolkit
- LabVIEW Database Connectivity Toolkit
- LabVIEW Communications System Design Software
- NI ELVISmx
- LabWindows/CVI FDS
- LabWindows/CVI Real-time
- LabWindows/CVI PID Control Toolkit
- LabWindows/CVI Signal Processing Toolkit
- LabWindows/CVI Spectral Measurement Toolkit
- LabWindows/CVI Execution Profiler
- LabWindows/CVI SQL
- DIAdem Professional

 Zestaw oprogramowania na systemy Linux oraz MacOS:

- LabVIEW Professional Devevelopment System (Mac/Linux)
- LabVIEW Control Design & Simulation Module (Mac/Linux)
- LabVIEW LEGO MINDSTORMS NXT MODULE (Mac)
- LabVIEW VI Analyzer Toolkit (Mac/Linux)

 Oprogramowanie do tworzenia układów sterowania oraz programowania systemów wbudowanych:

- LabVIEW FPGA Module
- Xilinx Compilers 10.1 & 11.5
- LabVIEW FPGA Compile Farm
- LabVIEW Touch Panel Module
- LabVIEW Real-Time Module
- NI Real-Time Execution Trace Toolkit
- LabVIEW Statechart Module
- LabVIEW Robotics Module
- LabVIEW Mobile Module
- LabVIEW PID Control and Fuzzy Logic Toolkit
- LabVIEW DSC Module
- LabVIEW NI SoftMotion Development Module
- NI Motion Assistant
- LabVIEW Simulation Interface Toolkit
- NI Veristand
- NI Teststand

Oprogramowanie do przetwarzania sygnałów oraz komunikacji:

- LabVIEW Sound and Vibration Measurement Suite
- LabVIEW Spectral Measurements Toolkit
- LabVIEW Advanced Signal Processing Toolkit
- LabVIEW Adaptive Filter Toolkit
- LabVIEW Biomedical Toolkit

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp dla pracowników uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

Klucz licencyjny (aktywacyjny) można uzyskać w ServiceDesk, wysyłając zgłoszenie z adresu e-mail Politechniki @pw.edu.pl, na adres 5999@pw.edu.pl.

 

Pozostałe informacje:
http://www.ni.com/labview

 
Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk