MATLAB

Centrum Informatyzacji od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. 

Licencja uczelniana Total Academic Headcount Full Suite oprogramowania MATLAB i Simulink 2021/2022 ważna do 31.03.2023 jest już dostępna.

Dedykowana strona PW MathWorks  - wersja testowa w j. angielskim

Instalacja licencji TAH

Klucz instalacyjny dla pracowników oraz studentów

Klucz licencji TAH (txt, 47 B)
How to update TAH license (pdf, 162,67 kB)

Pakiet narzędzi Polyspace Bug Finder i Polyspace Code Prover stanowią osobny zestaw. Należy je instalować, korzystając z przeznaczonego dla nich kodu aktywacyjnego i numeru licencji.

W przypadku instalacji razem z programem MATLAB należy, przy pomocy tego samego pliku instalacyjnego, najpierw zainstalować MATLAB, a następnie w drugim procesie zainstalować Polyspace.

Administratorem licencji TAH na Politechnice Warszawskiej jest p. Piotr Przerwa mail: Piotr.Przerwa@pw.edu.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek
z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl, tel. 12 630 49 55).

Ze strony producenta za licencję TAH w Politechnice Warszawskiej odpowiada Remigiusz Lipiec z firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (remigiusz.lipiec@ont.com.pl, tel. +48 606 127 308 ). 

Informacja o Licencji:

Język i środowisko programistyczne do obliczeń matematycznych i technicznych. Umożliwia gromadzenie danych, ich analizę, badanie, wizualizację. Zawiera narzędzia do modelowania i symulacji oraz integracji z C, C++, Fortranem i Java.

Uczelnia posiada licencję Campus Wide Suite (CWS) na następujące produkty:

Licencje indywidualne:

 • Matlab + Simulink + toolboxy
 • Road Runner
 • Polyspace Bug Finder + Polyspace Code Prover
 • Dodatkowo licencja Matlab + Simulink + toolboxy (wersja Designated Computer – do instalacji w laboratoriach bez dostępu do serwera licencji)

Każda nowa osoba tworząca konto użytkownika na stronie MathWorks z adresem email w domenie uczelni ma dostęp do licencji indywidualnej Matlab + Simulink + toolboxy.

Może się zdarzyć, że dotychczasowi użytkownicy narzędzi MathWorks (z adresem email w domenie uczelni) nie mają podłączonej tej licencji.

Wtedy licencję można podłączyć na dwa sposoby:

 1. Użytkownik samodzielnie może dodać sobie tą licencję do konta posługując się numerem Activation Key. Numer ten może być udostępniony publicznie, ponieważ podczas procesu dodawania licencji weryfikowany jest adres email (czy jest w domenie uczelni).
 2. Administrator dodaje ‘ręcznie’ użytkownika licencji w paneli administracyjnym:
  1. po zalogowaniu do panelu administracyjnego i wskazaniu wybranej licencji Administrator, w zakładce „Manage Users”, może podłączyć użytkownika i nadać mu odpowiednie uprawnienia. WAŻNE: użytkownik musi mieć adres email w domenie uczelni

 

Każdy użytkownik ma także dostęp do osobnej licencji indywidualnej na następujące produkty:

 • RoadRunner.
 • Polyspace Bug Finder + Polyspace Code Prover

 

Licencje na powyższe produkty nie są automatycznie dodawane do konta użytkownika. Procedura dodawania tych licencji jest identyczna jak w przypadku licencji indywidualnej MATLABa (opisana powyżej).

Instalacje w/w poduktów opisane są szczegółowo pod linkami:

 

Licencje sieciowe (wymagają instalacji serwera licencji)

W ramach tych licencji nie ma ograniczeń na ilość serwerów licencji i nie ma też ograniczeń na ilość administratorów.

 • Matlab + Simulink + toolboxy
 • Matlab Parallel Server
 • Matlab Web App Server
 • Matlab Production Server

Każdy użytkownik posiadający konto ma także prawo korzystania z licencji sieciowej na następujące produkty:

 • Matlab + Simulink + toolboxy,
 • Matlab Parallel Server,
 • Matlab Web App Server,
 • Matlab Production Server.

 

Wszystkie te produkty wykorzystują osobną licencję i mogą być instalowane na osobnych serwerach. Liczba serwerów jest nieograniczona. Numer licencji powinien być dostarczony przez administratora, który musi aktywować serwer, następnie dodać użytkowników jako końcowych, aby mogli oni pobrać i zainstalować oprogramowanie.

Każdy z serwerów licencji sieciowej może być zarządzany przez innego administratora lokalnego (np. serwer licencji lokalnego laboratorium wydziałowego).

 

Instalacja każdego z nich opisana jest tutaj:

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/105860-how-do-i-install-the-network-license-manager

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/376775-how-can-i-download-the-installation-files-for-matlab-parallel-server

https://www.mathworks.com/help/webappserver/ug/install-or-uninstall-matlab-web-app-server-product.html

https://www.mathworks.com/help/mps/qs/start-a-matlab-production-server-instance.html

Licencja na usługi:

 • MATLAB Grader
 • MATLAB Online Training Suite (MAOTS)

MATLAB Grader jest automatycznie dostępny dla pracowników uczelni, którzy mają konto na platformie e-learningowej.

Na bazie tej funkcjonalności mogą przygotowywać kursy dla studentów w oparciu o MATLABa.

 

MATLAB Online Training Suite (MAOTS)

Szkolenia dostępne są z poziomu strony: https://matlabacademy.mathworks.com/

Po zalogowaniu, każdy użytkownik licencji ma dostęp do ponad 80 godzin kursów typu self-paced, które może realizować samodzielnie w swoim tempie.

Obejmują one zarówno podstawy MATLABa, jak i bardziej zaawansowane zagadnienia.

Pełna lista szkoleń, z podziałem na kategorie:

 

 1. Getting Started
 • MATLAB Onramp
 • Simulink Onramp
 • Machine Learning Onramp
 • Deep Learning Onramp
 • Stateflow Onramp
 • Image Processing Onramp
 • Control Design Onramp with Simulink
 1. Core MATLAB
 • MATLAB Fundamentals
 • MATLAB for Data Processing and Visualization
 • MATLAB Programming Techniques
 1. Data Science
 • Machine Learning with MATLAB
 • Deep Learning with MATLAB
 1. Computational Mathematics
 • Introduction to Symbolic Math with MATLAB
 • Solving Nonlinear Equations with MATLAB
 • Solving Ordinary Differential Equations with MATLAB
 • Introduction to Linear Algebra with MATLAB
 • Introduction to Statistical Methods with MATLAB

More Courses

 • MATLAB for Financial Applications

Każdy użytkownik ma także dostęp do osobnej licencji indywidualnej na następujące produkty:

 • RoadRunner.
 • Polyspace Bug Finder + Polyspace Code Prover

 

Licencje na powyższe produkty nie są automatycznie dodawane do konta użytkownika. Procedura dodawania tych licencji jest identyczna jak w przypadku licencji indywidualnej MATLABa.

 

Instalacje w/w poduktów opisane są szczegółowo pod linkami:

 

Każdy użytkownik posiadający konto ma także prawo korzystania z licencji sieciowej na następujące produkty:

 • Matlab + Simulink + toolboxy,
 • Matlab Parallel Server,
 • Matlab Web App Server,
 • Matlab Production Server.

 

Wszystkie te produkty wykorzystują osobną licencję i mogą być instalowane na osobnych serwerach. Liczba serwerów jest nieograniczona. Numer licencji powinien być dostarczony przez administratora, który musi aktywować serwer, następnie dodać użytkowników jako końcowych, aby mogli oni pobrać i zainstalować oprogramowanie.

Każdy z serwerów licencji sieciowej może być zarządzany przez innego administratora lokalnego (np. serwer licencji lokalnego laboratorium wydziałowego).

 

Instalacja każdego z nich opisana jest tutaj:

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/105860-how-do-i-install-the-network-license-manager

https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/376775-how-can-i-download-the-installation-files-for-matlab-parallel-server

https://www.mathworks.com/help/webappserver/ug/install-or-uninstall-matlab-web-app-server-product.html

https://www.mathworks.com/help/mps/qs/start-a-matlab-production-server-instance.html

 

Każdy pracownik uczelni ma dostęp do MATLAB Grader, jeśli posiada konto na platformie e-learningowej.

Na bazie tej funkcjonalności można przygotowywać kursy dla studentów w oparciu o MATLABa.

 

Więcej informacji:

https://ch.mathworks.com 

Bezpłatny QuickerSim CFD Toolbox dla dydaktyków oraz studentów Politechniki Warszawskiej

https://ci.pw.edu.pl/Uslugi/Dystrybucja-oprogramowania/Oprogramowanie-inzynierskie/QuickerSim-CFD-Toolbox-dla-oprogramowania-Matlab 
 

http://www.ont.com.pl/produkty/symulacje-przeplywow-plynow-cfd-w-matlabie/

 
Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.