MATLAB

Centrum Informatyzacji od dnia 1 kwietnia 2016 r. dystrybuuje licencję ogólnouczelnianą Total Academic Headcount oprogramowania MATLAB i Simulink. Licencja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej. 

Licencja uczelniana Total Academic Headcount Full Suite oprogramowania MATLAB i Simulink 2019/2020 ważna do 31.03.2021 jest już dostępna.

Dedykowana strona PW MathWorks  - wersja testowa w j. angielskim

Instalacja licencji TAH

Klucz instalacyjny dla pracowników oraz studentów

Klucz licencji TAH (txt, 47 B)
How to update TAH license (pdf, 162,67 kB)

Administratorem licencji TAH na Politechnice Warszawskiej jest p. Piotr Furmanek mail: Piotr.Furmanek@pw.edu.pl

W przypadku problemów z instalacją prosimy kontaktować się z administratorem licencji lub na jego wniosek
z Działem Technicznym firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (support@ont.com.pl, tel. 12 630 49 55).

Ze strony producenta za licencję TAH w Politechnice Warszawskiej odpowiada Remigiusz Lipiec z firmy Oprogramowanie Naukowo – Techniczne (remigiusz.lipiec@ont.com.pl, tel. +48 606 127 308 ). 

Informacja o Licencji:

Język i środowisko programistyczne do obliczeń matematycznych i technicznych. Umożliwia gromadzenie danych, ich analizę, badanie, wizualizację. Zawiera narzędzia do modelowania i symulacji oraz integracji z C, C++, Fortranem i Java.

Skład licencji TAH w Politechnice Warszawskiej:

Dostępne moduły:

 • Aerospace Blockset
 • Aerospace Toolbox
 • Antenna Toolbox
 • Audio System Toolbox
 • Automated Driving System Toolbox
 • Bioinformatics Toolbox
 • Communications System Toolbox
 • Computer Vision System Toolbox
 • Control System Toolbox
 • Curve Fitting Toolbox
 • Data Acquisition Toolbox
 • Database Toolbox
 • Datafeed Toolbox
 • DSP System Toolbox
 • Econometrics Toolbox
 • Embedded Coder
 • Filter Design HDL Coder
 • Financial Instruments Toolbox
 • Financial Toolbox
 • Fixed-Point Designer
 • Fuzzy Logic Toolbox
 • Global Optimization Toolbox
 • GPU Coder
 • HDL Coder
 • HDL Verifier
 • Image Acquisition Toolbox
 • Image Processing Toolbox
 • Instrument Control Toolbox
 • LTE HDL Toolbox
 • LTE System Toolbox
 • Mapping Toolbox
 • MATLAB
 • MATLAB Compiler
 • SDK MATLAB Coder
 • MATLAB Compiler
 • MATLAB Distributing Computing Server   - 32 workers
 • MATLAB Report Generator
 • Model Predictive Control Toolbox
 • Model-Based Calibration Toolbox
 • Neural Network Toolbox
 • OPC Toolbox
 • Optimization Toolbox
 • Parallel Computing Toolbox
 • Partial Differential Equation
 • Toolbox Phased Array System Toolbox
 • Polyspace Bug Finder
 • Polyspace Code Prover
 • Powertrain Blockset
 • RF Blockset
 • RF Toolbox
 • Risk Management Toolbox
 • Robotics System Toolbox
 • Robust Control Toolbox
 • Signal Processing Toolbox
 • SimBiology
 • Simscape Driveline
 • Simscape Electronics
 • SimEvents
 • Simscape Fluids
 • Simscape Multibody
 • Simscape Power Systems
 • Simscape
 • Simulink
 • Simulink 3D Animation
 • Simulink Check
 • Simulink Code Inspector
 • Simulink Coder
 • Simulink Coverage
 • Simulink Control Design
 • Simulink Design Optimization
 • Simulink Design Verifier
 • Simulink Desktop Real-Time
 • Simulink PLC Coder
 • Simulink Real-Time
 • Simulink Report Generator
 • Simulink Requirements
 • Simulink Test
 • Spreadsheet Link
 • Stateflow
 • Statistics and Machine Learning Toolbox
 • Symbolic Math Toolbox
 • System Identification Toolbox
 • Text Analytics Toolbox
 • Trading Toolbox
 • Vehicle Network Toolbox
 • Vision HDL Toolbox
 • Wavelet Toolbox
 • WLAN System Toolbox

Użytkownicy licencji TAH Full Suite mogą skorzystać z bezpłatnych materiałów dydaktycznych:

 

 • Step – by – Step Guides to MATLAB and Simulink

 

Przewodnik zawiera 5 rozbudowanych bloków tematycznych: MATLAB, Simulink, Signal Processing, Control System, Computation Math. Są one przeznaczone głównie dla studentów, ale mogą również stanowić uzupełnienie innych materiałów szkoleniowych.

www.mathworks.com/academia/student_center/tutorials/

 

 • MATLAB Courseware

 

Materiały te skierowane są przede wszystkim dla wykładowców, zawierają przygotowane wykłady i przykłady w programie MATLAB.

http://www.mathworks.com/academia/courseware/

 

 • Bezpłatny kurs z podstaw programu MATLAB

 

https://matlabacademy.mathworks.com/

 

 • Project – Based Learning (PBL)

 

PBL to metoda nauczania oparta na praktycznym wykorzystaniu zdobytych umiejętności. MathWorks oferuje 6 bloków tematycznych, m. in., robotyka i mechatronika, przetwarzanie obrazów. Na stronie ONT znajduje się 7 filmów instruktażowych, w jaki sposób można samodzielnie zaprojektować robota mobilnego.

http://www.ont.com.pl/rozwiazania/obszary-zastosowan/nauka-i-edukacja/

http://www.mathworks.com/academia/hardware/

 

 • MATLAB Central

Na portalu można pobrać i udostępnić bezpłatnie m-pliki, które są tworzone przez pasjonatów oprogramowania MATLAB.

www.mathworks.com/matlabcentral

 

 • Webinaria

 

Webinaria opublikowane na stronie MathWorks i ONT mają zróżnicowany poziom trudności i dotyczą wielu zagadnień.

http://www.mathworks.com/videos/

http://www.ont.com.pl/do-pobrania/nagrane-webinaria/

 

 • MATLAB and Simulink Based Books

 

Liczba książek na temat programu MATLAB stale rośnie. Książki polecane przez producenta maja bardzo urozmaiconą tematykę.

http://www.mathworks.com/support/books/index.html  

Więcej informacji:
http://www.mathworks.com/products/matlab/

Bezpłatny QuickerSim CFD Toolbox dla dydaktyków oraz studentów Politechniki Warszawskiej

Link do pobrania: https://quickersim.com/cfdtoolbox/download/quickersim-cfd-toolbox/ 
 

Więcej informacji:

http://www.ont.com.pl/produkty/symulacje-przeplywow-plynow-cfd-w-matlabie/

 
 Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.