Oprogramowanie firmy MSC Software

Oprogramowanie firmy MSC Software to oprogramowanie CAE (Computer Aided Engineering) do wspomagania prac inżynierskich. Na oprogramowanie MSC składają się min. produkty do symulacji liniowych i nieliniowych elementów skończonych (MES), mutlibody (MB) - układów wieloczłonowych, systemów sterowania i wiele innych aplikacji.

Informacja o licencji:

Oprogramowanie firmy MSC Software dostępne jest ramach naukowo-badawczej licencji krajowej, której operatorem jest Centrum Informatyczne TASK przy Politechnice Gdańskiej.

W CI TASK znajduje się również centralny serwer licencji oraz serwer FTP z aktualną wersją programów MSC do pobrania.

Aby uzyskać dostęp do serwera licencji i serwera FTP każda osoba (nowa lub już korzystająca), która chce nadal korzystać z oprogramowania MSC Software udostępnianego przez Centrum Informatyczne TASK:

  • musi złożyć w Centrum Informatyczne TASK - "Kartę rejestracji użytkownika zasobów CI TASK" oraz opis projektu badawczego,

w realizacji którego wykorzystywane jest to oprogramowanie.

  • Opis projektu oraz oryginał poprawnie uzupełnionej "Karty" należy dostarczyć do CI TASK.
  • Elektroniczną wersję opisu projektu należy przesłać na adres: kdm@task.gda.pl

Formularz "Karty" do wypełnienia oraz dodatkowe informację znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://www.task.gda.pl/kdm/rejestracja

Jeśli ktoś chce korzystać jedynie z naszego serwera licencji,
należy umieścić na "Karcie" (pkt 17,18) adres IP swojej stacji roboczej: http://task.gda.pl/kdm/poradnik/licencje-sieciowe/

Wszelkie pytania należy kierować na adres: kdm@task.gda.pl