SAS

System integrujący różnorodne środowiska operacyjne, bazy danych użytkowników oraz potrzeby analityczne i informacyjne.

Umożliwia dostęp do popularnych baz danych i oferuje narzędzia do czytania wszelkich niestandardowych formatów danych. Pozwala na tworzenie własnych baz danych, zarządzanie danymi, ich wszechstronną analizę oraz tworzenie raportów graficzno-tekstowych. Umożliwia ponadto zarządzanie projektami, analizowanie decyzji podejmowanych na podstawie niepewnych przesłanek, rozwiązywanie problemów programowania liniowego i nieliniowego, rozwiązywanie problemów sieciowych, tworzenie i uczenie sieci neuronowych.

 
Informacja o Licencji:
SAS dostępny jest w ramach uczelnianej licencji dającej prawo do używania oprogramowania do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Bieżąca licencja jest aktywna do 31 lipca 2022 r.

Oprogramowanie dostępne jest na platformach WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit)

Kody do licencji SAS dystrybuowane są przez administratora licencji.

Administratorem licencji SAS na Politechnice Warszawskiej jest p. Piotr Przerwa mail: Piotr.Przerwa@pw.edu.pl

Dodatkowe informacje:

http://www.sas.com/content/dam/SAS/pl_pl/doc/support/instalacja-oprogramowania-sas-9-4/sas94_pobieranie_instalacja.pdf

http://www.sas.com/content/dam/SAS/pl_pl/doc/support/instalacja-oprogramowania-sas-9-3/SAS93_pobieranie_instalacja.pdf

Kursy online:

https://support.sas.com/edu/elearning.html?ctry=us&productType=library

Licencja obejmuje:

Edukacyjny Zestaw Analityczny SAS®9

SAS® Advanced Analytics for Education (on SAS Viya) – bezpłatnie do zestawu EAS w ramach programu SAS® Viya® Customer Advantage Program for Academics

SAS® Data Management Advanced

SAS® Enterprise Business Intelligence Server

SAS® Credit Scoring for Enterprise Miner

SAS® Enterprise Miner™

SAS® Forecast Server

SAS® Text Miner

SAS® Enterprise Content Categorization

SAS® Sentiment Analysis

SAS® Concept Creation for SAS Text Miner

SAS® Ontology Management

SAS® Document Duplication Detection

SAS® Search and Indexing

SAS® Web Crawler

SAS® Text Summarization

SAS® Model Manager

SAS® Visual Analytics

SAS® Visual Statistics

SAS® In-memory Statistics

SAS® Data Loader

Lista komponentów dostępnych w Edukacyjnym Zestawie Analitycznym SAS®9 znajduje się na stronie: http://www.sas.com/content/dam/SAS/en_us/doc/overviewbrochure/sas-education-analytical-suite-103052.pdf

Pliki instalacyjne można pobrać tutaj. Dostęp uwierzytelniany jest loginem i hasłem, które można uzyskać po wysłaniu zgłoszenia przez Service Desk  podając imię, nazwisko, tel. służbowy i jednostkę PW. W mailu zwrotnym otrzymacie Państwo informację z loginem i hasłem.

 
Więcej informacji:
www.sas.com/poland

 
Kontakt: Zgłoszenia dotyczące oprogramowania należy kierować poprzez Service Desk.