Administracja

Moduł Administracja służy do nadzoru nad zestawieniem użytkowników korzystających z systemu oraz zarządzaniem ich rolami.

O konieczności rejestracji/zawieszenia/odwieszenia użytkownika, a także nadaniu/wygaszeniu uprawnień informują drogą e-mailową pełnomocnicy Dziekanów jednostek podstawowych, a w pozostałych podmiotach osoby wyznaczone przez kierowników.

Obecnie z systemu POL-on korzysta 640 pracowników.

Uzyskanie dostępu dla użytkowników końcowych odbywa się w kilku krokach. Dla Państwa wygody przygotowaliśmy szczegółową instrukcję: 

  

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Biuro Rektora
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział Centralnej Sprawozdawczości
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Dzial-Centralnej-Sprawozdawczosci

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/zarzadzanie-kontem-uzytkownika-administracja/

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  Na bieżąco
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  Trzy razy do roku (weryfikacja przez Pełnomocnika Dziekana ds. POL-onu w jednostce)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_ADM (edycja tylko dla pracowników DCS)
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  Platforma SharePoint
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: ovxd40r