NAWA

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Brak terminu. Moduł zostaje w POL-on 1
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Biuro Rektora
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Biuro Rektora we współpracy z Koordynatorem ds. sprawozdawczości w systemie POL-on w Politechnice Warszawskiej
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Biuro-Rektora/Sekcja-Kancelaryjno-Administracyjna/Helena-Lechnio

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 1
  https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/nawa/start
  • TERMIN WPROWADZANIA
  na bieżąco
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_UWIERZYTELNIANIE_DOK_EDYTOR (edycja tylko dla pracowników BR i DCS), podgląd niedostępny
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  brak
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 2gcemk9