Pracownicy/Oświadczenia

 • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
 • WSPARCIE MERYTORYCZNE  
  Zespół ds. Nauki
 • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Kierownicy Podstawowych Jednostek
 • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Podstawowe-jednostki-organizacyjne

 

 • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-dyscyplinie/

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-oswiadczenie-o-liczbie-n/

 

 • TERMIN WPROWADZANIA
 • TERMIN AKTUALIZOWANIA DANYCH
 

30 dni od daty zatrudnienia

 

30 dni od zaistnienia okoliczności zmiany oświadczenia (np. w przypadku zmiany dyscyplin po upływie dwóch lat lub ustania stosunku pracy z pracownikiem)

 • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok) oraz 21 luty (sprawozdanie GUS S-12)
 • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR (edycja), INST_PR_PODGLAD
 • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  -
 • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: o41gbh2