Pracownicy/Prowadzone zajęcia

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Dział ds. Studiów
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Kierownicy Podstawowych Jednostek
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  21 dni od daty zatrudnienia
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok) oraz 21 luty (sprawozdanie GUS S-12)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR (edycja), INST_PR_PODGLAD
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: o41gbh2