Inwestycje

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
 

Niedostepny - planowane udostępnienie wrzesień 2021 

 

  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Kwestura
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział Ewidencji Majątku
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Kwestura/Dzial-Ewidencji-Majatku/Kierownik/Renata-Szpunar 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Kwestura/Dzial-Ewidencji-Majatku/Pracownicy-dzialu/Izabela-Litwin-Slaby 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
  -
  • TERMIN WPROWADZANIA
  -
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
 

INST_INWESTYCJE_ADM (edycja tylko dla pracowników DEM), INST_INWESTYCJE_PODGLAD

  

  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  SAP
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: rg1pe3r