Postępowania awansowe

 • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
 • WSPARCIE MERYTORYCZNE  
  Zespół ds. Nauki
 • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
 
 • Rady Naukowe Dyscyplin (Postępowanie awansowe prowadzone na nowych zasadach)
 • Kierownicy Podstawowych Jednostek/Zespół ds. Nauki (Postępowanie awansowe prowadzone na starych zasadach)

 

 • OSOBA KONTAKTOWA
 

 

 • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-tag/postepowania-awansowe/

 

 • TERMIN WPROWADZANIA
  14 dni od dnia wszczęcia postępowania
 • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
 • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_DR_DRHAB (edycja), INST_DR_DRHAB_PODGLAD
 • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS
 • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 2cmfo18