Studia doktoranckie (POL-on 1)

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Dział Obsługi Doktorantów
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział Obsługi Doktorantów
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Dzial-Obslugi-Doktorantow/Zastepca-Kierownika/Magdalena-Skibicka

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 1
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/faq-tag/studia-doktoranckie/

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
 

INST_STUDIA_DR_ADM (edycja), INST_STUDIA_DR_PODGLAD

 

  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: wdw9rua