Osoby ubiegające się o stopień doktora

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Dział Obsługi Doktorantów
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział Obsługi Doktorantów
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Dzial-Obslugi-Doktorantow/Zastepca-Kierownika/Magdalena-Skibicka

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/wykaz-ubiegajacych-sie-o-dr/

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  W terminie 30 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej albo od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR_DOKTORANCI (edycja tylko dla pracowników DOD), INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 2uhslba