Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych - Sprawozdanie finansowe

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Kwestura
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Kwestura
  • OSOBA KONTAKTOWA
  https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Kwestura/Dzial-Ksiegowosci/Pracownicy-dzialu/Barbara-Grzywnowicz

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/sprawozdanie-finansowe/

  • TERMIN WPROWADZANIA
  Do 30 czerwca
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  -
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_FIN (edycja), INST_FIN_PODGLAD
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  SAP, USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 6us3y9k