Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych

 • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
 • NADZÓR MERYTORYCZNY  
 
 • Rady Dyscyplin Naukowych (postępowania awansowe prowadzone na nowych zasadach)
 • Kierownicy Podstawowych Jednostek (postępowania awansowe prowadzone na starych zasadach)
 • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
 
 • Rady Dyscyplin Naukowych (postępowania awansowe prowadzone na nowych zasadach)
 • Kierownicy Podstawowych Jednostek (postępowania awansowe prowadzone na starych zasadach)
 • Centrum Informatyzacji - Sekcja ds. Systemu USOS
 • OSOBA KONTAKTOWA
 

 

 • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/orppd/

 

 • TERMIN WPROWADZANIA
  Na bieżąco
 • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
 • WYMAGANE UPRAWNIENIA
 

INST_ORPD_EDYTOR_ADM

 

 • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS, ORPPD
 • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: s5a4m1l