Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych - Sprawozdanie z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra

 • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
 • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Dział Ekonomiczny
 • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
 
 • Dział Ekonomiczny
 • Biuro Spraw Studenckich
 • OSOBA KONTAKTOWA
 

 

 • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-z-wykorzystania-srodkow-funduszu-stypendialnego-w-tym-dotacji-na-swiadczenia-oraz-srodkow-na-stypendia-ministra-za-rok-2020/

 

 • TERMIN WPROWADZANIA
  31 marca
 • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  -
 • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_FIN (edycja), INST_FIN_PODGLAD
 • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  SAP, USOS
 • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 6us3y9k