Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych - Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Biuro Spraw Osobowych
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Biuro Spraw Osobowych
  • OSOBA KONTAKTOWA
  https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Biuro-Spraw-Osobowych/Pracownicy-Biura/Grzegorz-Rodziewicz

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/informacja-o-zatrudnieniu-osob-niepelnosprawnych/

  • TERMIN WPROWADZANIA
  31 marca
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  -
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR_SPR (edycja), INST_PR_SPR_PODGLAD
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  SAP, USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 6us3y9k