Instytucje

Moduł Instytucje służy do zarządzania danymi aktualnymi oraz danymi szczegółowymi Uczelni, jednostek organizacyjnych, a także filii.

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Biuro Rektora we współpracy z Biurem Organizacyjno Prawnym
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział Centralnej Sprawozdawczości
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Dzial-Centralnej-Sprawozdawczosci

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/instytucje/

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  Na bieżąco
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_ADM (edycja tylko dla pracowników DCS)
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  brak
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: qkdzagz