Pracownicy/Dane podstawowe, Zatrudnienie, Stopnie i tytuły

 • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
 • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Biuro Spraw Osobowych
 • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
 
 • Biuro Spraw Osobowych
 • Kierownicy Podstawowych Jednostek (w zakresie umów cywilno-prawnych i doktorantów)
 • OSOBA KONTAKTOWA
 

 

 • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

 

 

 • TERMIN WPROWADZANIA
  21 dni od daty zatrudnienia
 • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok) oraz 21 luty (sprawozdanie GUS S-12)
 • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR (edycja), INST_PR_PODGLAD
 • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  SAP
 • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: o41gbh2