Projekty naukowe

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Centrum OBsługi Projektów
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Centrum Obsługi Projektów
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Ogolnouczelniane-jednostki-organizacyjne/Centrum-Obslugi-Projektow 

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 
 

-

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  Do 15 stycznia
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  -
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
 

INST_PROJEKTY_NAUKOWE_ADM (edycja tylko pracownicy COP), INST_PROJEKTY_NAUKOWE_PODGLAD

 

  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  Baza Wiedzy
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: t5xavos