GUS - sprawozdania - S-10-POLON

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  -
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  Dział ds. Studiów
  • OSOBA KONTAKTOWA
 

https://bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Jednostki-organizacyjne-administracji-centralnej/Dzial-ds.-Studiow

 

  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/gus/

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  Do 21 lutego
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  21 luty
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR_SPR (w odniesieniu do uczelni)
INST_NAUK_PR_SPR (w odniesieniu do instytutów)
INST_PR_SPR_PODGLAD
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  SAP, USOS
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: d06hewp