Osiągnięcia artystyczne

Moduł nie dotyczy Politechniki warszawskiej.

 

  • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  dostępny
  • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  nie dotyczy
  • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
  nie dotyczy
  • OSOBA KONTAKTOWA
  nie dotyczy
  • POMOC SYSTEMU POL-on 2
 

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/osiagniecia-artystyczne/ 

 

  • TERMIN WPROWADZANIA
  nie dotyczy
  • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  brak
  • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  nie dotyczy
  • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  brak
  • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  brak