Doktoranci (POL-on 1)

 • TERMIN WDROŻENIA MODUŁU 
  Dostępny
 • NADZÓR MERYTORYCZNY  
  Dział Obsługi doktorantów
 • JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA WPROWADZANIE DANYCH 
 
 • Dział Obsługi doktorantów
 • Centrum Informatyzacji - Sekcja USOS
 • OSOBA KONTAKTOWA
 

 

 • POMOC SYSTEMU POL-on 1
 

https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/doktoranci/start 

 

 • TERMIN WPROWADZANIA
  14 dni od dnia wszczęcia postępowania
 • TERMIN/Y WERYFIKACJI DANYCH
  31 stycznia (oświadczenie Rektora o zgodności danych za rok)
 • WYMAGANE UPRAWNIENIA
  INST_PR_DOKTORANCI  (brak możliwości edycji, CI importuje dane z systemu USOS), INST_PR_DOKTORANCI_PODGLAD
 • SYSTEM WSPIERAJĄCY
  USOS
 • KANAŁ INFORMACYJNY TEAMS
  Pobierz kod, aby dołączyć do kanału: 12x2krh